Bryllup

For at blive viet i en kirke skal mindst én af parterne være medlem af folkekirken.

For at blive viet i Herfølge Kirke skal desuden mindst én af parterne bo i sognet eller have tilknytning til kirken ved f.eks. at være døbt eller konfirmeret i kirken.

Dato og tidspunkt for vielsen aftales med kirkekontoret pr. telefon eller ved personligt fremmøde, dog tidligst ét år inden vielsen.  

For at man kan blive gift, SKAL der foreligge en prøvelsesattest. Den fås ved at udfylde en ægteskabserklæring på www.borger.dk.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at en prøvelsesattest kun er gyldig i fire måneder .

Udover prøvelsesattesten skal kirkekontoret have oplyst navne og adresser på to vidner, der skal være fyldt 18 år og være tilstede ved vielsen. 

Når du har aftalt dato for vielse, kan du sende os oplysninger om vidnerne her.

Inden vielsen mødes parret med præsten til en samtale.

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab
Det er muligt at få en kirkelig velsignelse af sit ægteskab, f.eks. hvis man er gift på rådhuset.
Dato og tidspunkt aftales med kirkekontoret, dog tidligst ét år i forvejen.

Inden velsignelsen mødes parret med præsten til en samtale.