Begravelseskaffe

Hvis det er muligt i forhold til kirkens øvrige aktiviteter, kan Sognegården stilles til rådighed til sammenkomst efter begravelse eller bisættelse i Herfølge Kirke. Der kan dækkes op til max. 90 personer. Det er kirkens personale, der står for det praktiske.

Det koster 2550 kr. for de første 34 gæster eller under – og derefter 75 kr. pr. kuvert. Altså fra 35. gæst og op. Udgifterne dækker opdækning, kaffe, te, arbejdsløn m.v. Hertil skal lægges kirkens udlæg til fortæring i form af smørrebrød, boller, kage e.l.

Der kan købes vand til 10 kr. og øl til 15 kr. Man må ikke selv medbringe drikkevarer, og der kan ikke serveres vin og spiritus.

Lokalerne er til rådighed 3 timer efter højtidelighedens begyndelse.

Ved henvendelse til kirke- og kirkegårdskontoret kan du få oplyst, om der er mulighed for sammenkomst og træffe de fornødne aftaler.