Protokol fra menighedsrådsmøder

Møderne er offentlige. Der kan være lukkede punkter henimod slutningen af mødet.
Som udgangspunkt har kun rådets medlemmer taleret.

Menighedsrådsmøder 2024 - dagsorden og beslutningsprotokol

Maj 2024
April 2024
Marts 2024
Februar 2024

Januar 2024