Kirketjenere

Kirketjener Susanne Lindgaard Hansen
Telefon: 20 41 98 18
Træffes som udgangspunkt onsdag til søndag.

Kirketjener Inge Merete Larsen
Telefon: 20 43 27 39
Træffes som udgangspunkt tirsdag til lørdag.