Mødekalender

Menighedsrådsmøderne er offentlige og foregår udvalgte tirsdage i Sognegården kl. 17.30 med mindre andet annonceres.
Den aktuelle dagsorden vil være at finde på hjemmesiden 6 dage før mødet.
Sidste menighedsrådsmøde for 2023 er afholdt, og de nye mødedatoer for 2024 offentliggøres her på siden primo januar.

   Menighedsrådsmøder