Margoth Rasmussen udtræder af Herfølge Kirkes menighedsråd

Menighedsrådsmødet tiltrådte på sit sidste møde en ansøgning fra Margoth Rasmussen om at udtræde af rådet af helbredsmæssige årsager. I 2018 blev Margoth Rasmussen fejret for sit 25 års jubilæum i Menighedsrådet, det blev således til knap 30 år medlemskab af Herfølge menighedsråd for Margoth Rasmussens vedkommende.

Margoth Rasmussen er kendt i hele Køge Kommune gennem en lang årrække som en aktiv pensionist og en forkæmper for pensionisters rettigheder og muligheder for fællesskaber. Ikke mindst mulighederne i Herfølge har været i fokus de senere år. Lejlighed i Torpgården i Herfølge har været Margoth Rasmussens udgangspunkt de sidste 34 år.

Der lyder ros og anerkendelse fra menighedsrådsformand Mark Jensen til Margoth Rasmussen for hendes indsats i Herfølge menighedsråd gennem en lang årrække, siden hun kom ind som suppleant i en alder af kun 64 år. 

Ikke mindst har Margoth Rasmussens ydet en stor indsats omkring Herfølge Kirkes årlig sommerudflugt, hvor 120 personer, med Margoth forrest i bussen, kommer på en oplevelsesrig tur i juni måned, der afsluttes med fællesspisning i Sognegården.

I forbindelse med Margoth Rasmussens udtræden byder Mark Jensen samtidig 1. stedfortræder Ruth Normann Højerslev velkommen som medlem af menighedsrådet, der dermed er fuldtalligt.

På billedet ses tidligere formand for menighedsrådet, Ole Christophersen, ønske Margoth tillykke med 25 års jubilæet i 2018.

Her kan du læse om jubilæet i 2018.