Medlemskab

Indmeldelse
Man bliver medlem af folkekirken ved at blive døbt. Har man meldt sig ud og ønsker at blive medlem igen, skal man kontakte kirkekontoret, der hvor man bor eller en præst. Det kan man også gøre, hvis man døbt et i andet kristent trossamfund og ønsker at blive indmeldt i folkekirken.

Udmeldelse
Ønsker man ikke længere at være medlem af folkekirken, kan man blive udmeldt ved at kontakte kirkekontoret, der hvor man bor.  Du skal enten møde personligt op og legitimere dig eller sende et underskrevet brev, hvoraf det fremgår, at du ønsker at melde dig ud samt oplyse dit cpr.nr. Du kan også benytte den digitale løsning "sikker post" med brug af MitID.