Begravelse

Ved dødsfald skal en læge udstede en dødsattest. Det er denne læges ansvar at anmelde dødsfaldet.


Når man har mistet en af sine nærmeste pårørende, skal man anmode om begravelse/ligbrænding. Det sker oftest gennem henvendelse til en bedemand/begravelsesforretning, som tager sig af det fornødne. Man kan også selv sørge for at udfylde og sende anmodningen på www.borger.dk.

Kirkelig begravelse: Var afdøde medlem af folkekirken, kontakter de pårørende eller bedemanden en af sognets præster for at aftale tidspunkt for bisættelsen/begravelsen. De pårørende mødes også med præsten til en samtale forud for bisættelsen/begravelsen.

Ikke-kirkelig begravelse: Var afdøde ikke medlem af folkekirken, vil dette normalt blive tolket og respekteret som et ønske om, at afdøde ønskede en ikke-kirkelig bisættelse/begravelse, dvs. ikke ønskede en præsts medvirken.
Gravsted
Når man har mistet en pårørende, skal de nærmeste tage stilling til, om den afdøde skal jordbegraves eller kremeres. Uanset om der er tale om jordbegravelse eller kremering, skal der vælges et gravsted. Aftale herom sker med kirkegårdskontoret, som kan oplyse om de forskellige typer gravsteder, priser og regler ang. vedligeholdelse, blomster mv. 
Askespredning over havet
Hvis asken efter en afdød skal spredes over havet, skal afdøde skriftligt have udtrykt ønske herom inden sin død. Der kan være udfyldt en særlig blanket, men det kan også fremgå af testamente eller et brev. Blanketten eller brevet skal afleveres til personregisterføreren i forbindelse med anmodning om begravelse/ligbrænding. Kun i særlige tilfælde - og hvor det er utvivlsomt, at det var afdødes ønske, at asken efter ham/hende skulle spredes over havet - kan der afviges fra, at afdøde selv skriftligt skal have ønsket dette.
Hvis du ved, at du efter din død ønsker din aske spredt over havet, er det derfor vigtigt, at du har skrevet dette ned og givet dine nærmeste besked. Du kan bruge denne blanket.