Den nye Østfløj blev indviet med balloner, flag og gode ønsker 28.8.2018

De eksisterende sognelokaler i Køge Kommunes største sogn ved Herfølge Kirke, har ikke kunnet rumme de mange aktiviteter, hvorfor der gennem flere år har været arbejdet for en udvidelse. Det var derfor en stolt og glad formand for menighedsrådet, Ole Christophersen, der den 28.8. holdt åbningstale i forbindelse med åbningen af de nye lokaler i Østfløjen.
 

Indvielse begyndte med en Familiegudstjeneste i Herfølge Kirke hvor sognepræst Mogens Funder og børne- og ungemedarbejder Karen Troldborg forestod en familievenlig gudstjeneste, der blev holdt over temaet Fest. Festligt var det og festlig var turen efter gudstjenesten med flag fra kirke til indvielse af den nye lokale i Østfløjen.

I den nye Østfløj tog Ole Christophersen imod de mange fra familiegudstjenesten, nabosogne, provsti og mange flere, der var mødt frem for at se de nye faciliteter i Herfølge sognegård. I sin åbningstale kom Ole Christophersen ind på den lange proces, der har været fra ønske om lokaleudvidelse, til den flotte renovering og de nye lokaler der i dag indvies.

Lokalerne og bygningen har mere end 100 år på bagen og var dengang en del af den gamle forpagterboligs lo, der blev anvendt til opbevaring af forpagterens landbrugsredskaber bl.a. en tærskelo. Den anden del af bygningen hvor forpagteren boede, blev renoveret for en del år siden og anvendes i dag til konfirmandstue.

Ole Christophersen takkede Provstiudvalget for opbakningen til projektet og byggeriets arkitekt, ingeniører og håndværkere, der har udført et gedigent stykke arbejde, der passer til kvaliteten af Herfølge Kirkes øvrige bygninger. Ole Christophersen sluttede med at udtrykke håb om at lokalerne vil blive flittigt brugt af menigheden og samtidig være med til at give børne- og ungearbejde et skub fremad.

Der var klapsalver fra de ca.- 80

fremmøde efter åbningstalen, hvorefter programmet fortsatte med en overdådig buffet og underholdning ved klovnen Tulle, som ikke mindst vagte glæde hos det unge publikum.