Lars Ulrik Jensen er ny sognepræst ved Herfølge Kirke

Det er med stor glæde vi byder Lars velkommen som ny kirkebogsførende sognepræst ved Herfølge Kirke med ansættelse pr. 1.4.2021.


Tilbage fra 2013 vil nogle kunne huske Lars, der dengang vikarierede et lille år som præst i Herfølge Kirke. I menighedsrådet, der har været ansættelsesudvalg, er det med stor tilfredshed vi byder Lars velkommen, nu som fast sognepræst med opgaver i såvel Herfølge Kirke, som opgaver der rækker ud i hele Køge provsti.


Med Lars får vi en kompetent præst, der er lyttende og forstandig. Lars kender vores kirke og jeg er sikker på, at det bliver en gevinst for Herfølge kirke, der får en ny kirkebogsførende sognepræst, der har den tyngde, som man kan forvente, når man skal være med til at tegne - og udvikle - det største sogn i Køge kommune” udtaler formanden for Herfølge menighedsråd Mark Jensen, der samtidig oplyser at Lars Ulrik Jensen indsættes påskedag den 4. april kl. 10 i Herfølge kirke.

Lars Ulrik Jensen har lavet en kort præsentation af sig selv, som du kan læse herunder:


Lars Ulrik Jensen tiltræder 1. april 2021 som ny kirkebogsførende sognepræst i Herfølge med forpligtelse til tovholderfunktioner i Køge Provsti. 

Jeg blev meget glad, da Mark Jensen ringede og tilbød mig stillingen som en af jeres nye sognepræster. Jeg havde i forvejen de bedste minder fra min tid som vikarpræst hos jer for år tilbage. Jeg kender Herfølge som et aktivt sogn med et varieret kirkeliv og en grundholdning til det kirkelige, der matcher min. Jeg glæder mig til samarbejdet med jer alle og særligt med min kollega Mogens Funder og den tredje præst, som endnu ikke er fundet. Sammen med menighedsråd, personale og frivillige, tror jeg, at vi er en stærk profil for kirken.

Det er vigtigt, at folkekirken er gennemtænkt og vedkommende i sin forkyndelse og sogneliv. Vi har verdens bedste budskab og jeg glæder mig til at samarbejde om gudstjenesternes udtryksform og om sogn og provsti. 

Jeg har været præst i 29 år. I en periode holdt jeg dog pause fra præstegerningen og tog arbejde i Kirkens Korshær på Nørrebro. Det øgede min indsigt i menneskesindet. Selv om jeg arbejdede som pædagog og leder, kaldte mine kolleger mig konsekvent for “præsten”. Jeg er præst ind til benet, ja helt ind i marven.

Som præst er jeg optaget af at møde mennesker i øjenhøjde. Ethvert menneske er et Guds under, også selv om man måske ikke selv føler det. Folkekirken har en særlig opgave, når det gælder at rumme og forstå mennesker. Vi bærer nok alle på historier, der kan tynge os, men som også kan berige os, når vi får lov til at dele den med andre. Jeg ser frem til samarbejdet og til at lære borgerne i Herfølge at kende, hilse på folk og være med til at præge den ramme om livet fra fødsel til død, som folkekirken er.

Jeg er god til at sætte projekter og initiativer i gang, men som jeg sagde ved ansættelsessamtalen, så lægger jeg vægt på, at det sker med opbakning og i samarbejde. 

Jeg elsker at forklare komplicerede ting på en enkel måde. Omvendt er jeg også kendt for at påpege, at en tilsyneladende enkel sag måske er mere kompliceret end som så.

Jeg er gift med Lone, som jeg har været kæreste med siden 1982. Vi har fire piger i alderen 32 til 22 år. De er alle flyttet hjemmefra. Vi er stolte morforældre til to børnebørn og et på vej.

Jeg er opvokset i Nordjylland, men har solide rødder på Sjælland og i Grønland, hvor min far var fra. En af mine forfædre var faktisk kapellan i Herfølge Kirke i 1600-tallet. Jeg er uddannet filosof og teolog og betegner mig selv som en social bogorm. Jeg har det med at blive optaget af et emne, som jeg fordyber mig i. Til trods for at jeg er optaget af det meget lange perspektiv, er jeg også en ihærdig avislæser. I min fritid skriver jeg teaterstykker for amatørscenen, og så holder jeg af at fortælle en god historie.

Det vides ikke i skrivende stund, hvornår der vil blive indsættelsesgudstjeneste. Vi vil være flyttet til Herfølge den 1. april, hvor jeg tiltræder embedet. Mandag er min ugentlige fridag. De øvrige hverdage vil jeg som regel være at træffe på mit kontor i den gamle præstegård.

Tak til menighedsrådet i Herfølge, som har vist mig den tillid at vælge mig. Jeg vil gøre mit bedste for at løfte opgaven med at fremme kirkens budskab og virke i Herfølge Sogn og på tværs af Køge Provsti.