Herfølge Kirkegård er ny grøn kirkegård

Med hele 42 ud af 50 mulige krydser er Herfølge Kirkegård blevet grøn kirkegård. Dermed er både kirke og kirkegård certificerede som grønne.

Kirkegårdsleder, Kim Bo Jensen, er derfor en glad mand. Han fortæller, at det har været en lærerig proces, som har været undervejs de sidste seks måneder "og vi er blevet en del klogere på, hvordan vi er som kirkegård overfor brugerne".

Stor kirkegård med mange forskellige funktioner
Herfølge Kirkegård består af 6,4 hektar areal, med både traditionelle begravelsespladser, græsgrave med plade i plæne
samt en hel afdeling i skovkirkegården. Kirkegården har et helt unikt udtryk, som bl.a. stammer fra en stor niveauforskel og
en gammel kalkgrav, som i dag er urnegravstæder i græsplæne. Brugen af vandværksvand begrænses f.eks. ved at
indsamle og benytte regnvand til vanding af kirkegårdens planter i det omfang, det er muligt.

Under kategorien "Brug af kirkegården" på den grønne tjekliste, har Herfølge Kirkegård da også kunnet sætte kryds ud for
alle seks tiltag. Det betyder i praksis, at der bl.a. er rum på kirkegården, der stimulerer sanserne og indbyder til ophold.
Andre rum giver plads til sørgende og folk, der søger refleksion, og der gøres også plads til udendørsgudstjenester og -
andagter. God kommunikation hjælper kirkegårdens brugere til at forstå de forskellige zoner og deres brug. Der sikres også
rum til både dyr og planter med et stort fokus på biodiversitet.

Herfølge Kirkegård har desuden foretaget en række tiltag under kategorien "cirkulær kirkegård og affald". Som eksempler
herpå kan det nævnes, at man begrænser mængden af vand, der afledes til kloak, f.eks. ved opsamling i sø eller mose, eller
ved nedsivning i regnbede. Og man har indgået et samarbejde med stenhuggere om at genbruge uafhentede gravsten.

Selve kirken, som hører til har været grøn siden 2022. Det kan du læse om her

Hvad er tiltaget Grøn Kirke og Grøn Kirkegård?
Grøn Kirkes formål er med et kirkeligt og teologisk udgangspunkt at inspirere og motivere individer, menigheder, kirker, kirkegårde og kirkelige organisationer og skoler til at taget et medansvar for de klima- og miljøudfordringer verden står overfor. Du kan læse mere her.