Etisk debataften

Etisk debataften  var en triologi på 3 aftner om etiske dilemmaer, som har været afholdt i 2018/19.  Bl.a. har overlæge og tidligere formand for Etisk Råd, Ole Hartling talt om aktiv dødshjælp.

Den første aften var om "Det svære valg",  som du kan læse mere om nedenfor.

Med en aften hvor fosterdiagnostik og etik var på dagsordenen i Sognegården i Herfølge, blev forsamlingen udfordret omkring de helt store spørgsmål om liv og død. Forsterdiagnostik stiller nemlig gravide overfor store spørgsmål. ”Bivirkningen ved screening og undersøgelse er bekymring” var udmeldingen fra hospitalspræst Hanne Kofoed.

Det var et kompetent panel som stillede op til dialog og oplysning om arbejdet på en fødeafdeling. Jordmor Sisse Dahlin var selv i panelet og havde som medlem af menighedsrådets aktivitetsudvalg fået debatmødet op at stå med sygehuspræst Hanne Kofoed og overlæge Mette Fabricius alle fra Næstved Sygehus.

Det var Mette Fabricius der fra start tog forsamlingen med på en rejse ind i hendes verden af teknologi, diagnostik, ultralyd, scanning og undersøgelser, der igen stillede kommende forældre overfor risikovurderinger, kromosomfejl, arvelige sygdomme som igen betød, at der skulle tages stilling til om graviditeten eventuelt skal afbrydes.

Høj alder ved graviditet og graviditet i forbindelse med fertilitetsbehandling kan øge risikoen for kromosomfejl. Screening gør at 90% af fostre med Downs syndrom findes og Mette Fabricius kunne oplyse om, at ny teknologi vil bringe os endnu længer frem, hvilket igen vil betyde, at der skal tages stilling til endnu flere spørgsmål.

Sisse Dahlin fortalte om fødeafdelingens omsorg og støtte til forældrene i en vanskelig situation. En abort efter 14 uger foregår ved at en fødsel sættes i gang og efterfølgende skal der måske tages stilling til nøddåb, begravelse og minder i form af billede, fod- eller håndaftryk, som afdelingens ansatte hjælper og støtter med. Det store dilemma omkring fostre som stadig var i live kom Sisse også omkring.

Sygehuspræst Hanne Kofoed blev ofte tilkaldt i situationer med abort. Samtalen med forældrene hanlede ofte om skyld, skam og barnets tilgivelse for et ikke nemt valg. Ritualer og bøn hjælper mange forældre gennem den svær situation.

Hanne så det som sin opgave at være sjælesørger og drage omsorg og ikke at dømme om rigtigt eller forkert, men at støtte, hjælpe -og ikke mindst samtale.

Vi skal snakke om emnet også med vores usikkerhed og vi skal tale om skyld og skam, det perfekte liv og de udfordringer den teknologisk udvikling stiller os overfor var budskabet fra sygehuspræsten, der efter 20 års virke havde et forbilledligt samarbejde med Næstved Sygehus og ikke mindst fødeafdelingen.

Syld, skam, hvorfor så stor fokus på Downs og ender det kun med ”perfekte” mennesker – hvad det så er, var emner der kom på bordet i dialogen med ekspertpanelet. Mange havde kendskab til folk, der havde levet et godt liv, selv om de havde en kromosomfejl eller en sygdom og dermed ikke var ”perfekte”.

Det var bestemt et debatmøde om etiske dilemmaer, som gav stof til eftertanke og som bragte forsamlingen ind i en anden verden. Det var formanden for aktivitetsudvalget Mette Løvbjerg, der afsluttede aftenen med tak til de medvirkende og som samtidig annoncerede at mødet var det første af en debat-triologi som menighedsrådet havde planlagt og at det næste møde vil blive afholdt til september, hvor det er de tidligt fødte der vil være fokus på.

Flere informationer kontakt Sisse Dahlin fra Herfølge Menighedsråds aktivitetsudvalg mobil: 2514 0408.