Vedtægter for kirkegården

Vedtægter for Herfølge kirkegård er et større dokument, der detaljeret beskriver:

  • Hvem der ejer og bestyrer kirkegården
  • Erhvervelse og fornyelse af gravsteder
  • Gravminders størrelse og udseende
  • Regler for ren- og vedligeholdelse
  • Almindelige ordensregler, der gælder for kirkegårdens arealer

   Hele dokumentet finder du her