Menighedsmøder

En gang om året afholder menighedsrådet et menighedsmøde. Her redegøres for sidste års regnskab og det kommende års budget.
Menighedsrådet aflægger desuden beretning om dets arbejde, og hvilke planer der er for det kommende arbejde.

Næste menighedsmøde er i den 18.juni 2024 i Sognegården.

Havde du ikke mulighed for at deltage i det seneste menighedsmøde i juni 2023, kan du finde præsentationen fra mødet her.  
Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til menighedsrådets arbejde.