Regnskabsmedarbejder 20 timer/uge

Regnskabsfunktionen ved Herfølge kirke, der dækker sogne i Køge provsti søger regnskabsmedarbejder

Da en af vores regnskabsmedarbejdere har fået nyt job, søger vi en ny kollega med ansættelse snarest muligt eller senest pr. 1. april 2024.  

Der er tale om en deltidsstilling på 20 ugentligt. Vi er åben overfor en drøftelse af opgave og arbejdstid i et spænd fra 15 – 25 timer ugentligt. Desuden med mulighed for yderligere timer hvis flere sogne i Køge Provsti ønsker optagelse i regnskabsfunktionen. På nuværende tidspunkt har vi ansvar for regnskaberne for 8 sogne, og du vil blive kollega med to dedikerede regnskabsmedarbejdere.

Regnskabsfunktionen holder til i skønne omgivelser ved Herfølge Kirke, helt præcist i den nyrenoverede gamle præstegård på Kirkepladsen 4 i Herfølge. Her vil du blive del af et kollegialt fællesskab på tværs af fagligheder, idet huset også rummer 3 sognepræster, en daglig leder, en kordegn og en kirke- og kulturmedarbejder. I alt omfatter Herfølge Kirke 24 ansatte plus en del frivillige.

Vi har fordelt opgaverne således, at hver medarbejder er ansvarlig for egne sogne med opgaver der spænder bredt lige fra den daglige bogføring, lønafregning til afslutning af årsregnskab og udarbejdelse af budgetoplæg. Vi forestiller os, at du får ansvaret for 2 sogne.

Vi søger en kollega, der først og fremmest har et indgående kendskab til de grundlæggende regnskabsprincipper. Da vores opgaver er rammesat indenfor Folkekirkens område, har vi desuden en forventning om, at du:

·        Hurtigt kan sætte dig ind i brugen af Brandsoft/Skovbo økonomisystem
·        Måske har kendskab til folkekirkens løn- og arkiveringssystem
·        Kan analysere regnskabstal og følge op på budgetter
·        Har gode IT-kundskaber, herunder Office-pakken
·        Kan omsætte love, cirkulærer, bekendtgørelser og vejledninger til praksis
·        Både kan arbejde selvstændigt og fungere i team
·        Har en høj faglig standard med initiativ og engagement
·        Er fleksibel, da der i perioder må forventes merarbejde, f.eks. ifm. årsregnskab
·        Er indforstået med at deltage i enkelte aftenmøder hos sognene, hvor du skal præsentere regnskab og budget
·        Enten allerede har eller er indstillet på, at gennemføre relevante dele af kordegneuddannelsen indenfor de første 2 års ansættelse

Vi tilbyder:

·        en spændende stilling, hvor du får mulighed for faglig og personlig udvikling
·        et visionært menighedsråd
·        et arbejdsmiljø med høj faglighed og fleksibilitet 
·        mulighed for selv at tilrettelægge og præge arbejdsdagen
·        mulighed for hjemmearbejde
·        sundhedsforsikring

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 og organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne. Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk.

Ansættelsen sker ved Herfølge kirke, som har ansvaret for Køge provstis fælles regnskabskontor. Der vil lejlighedsvis blive brug for at deltage i sognenes menighedsrådsmøder

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start, medmindre dette er gennemført.

Dog vil der blive ansøgt om dispensation for en del af uddannelsen, da stillingen udelukkende omfatter regnskab.

Regnskabsmodulet gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsen. Se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på http://www.folkekirkenspersonale.dk.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 303.863,00 kr. – 402.618,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 319.056,00 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 36.051,03 kr. (nutidskroner).

OK tillæg på 869,40 kr. (nutidskroner) pr. år.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 220.467 kr. årligt ved ansættelse på 20 timer (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.

Ansættelse sker med en prøvetid på 3 måneder. Ansøgere må være indstillet på at der skal afleveres straffeattest samt at der indhentes referencer.

Ansøgning mærket ”Regnskabsmedarbejder” bedes inden onsdag den 21.2.24 kl. 10 sendt pr. mail til: 7540fortrolig@sogn.dk

Ansættelsessamtaler vil foregå i uge 9, mandag den 26.2.24 efter kl. 15.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Herfølge kirkes kasserer Ulla Christophersen på tlf. 2290 1399 eller til daglig leder Hanne Havemose på tlf. 2990 5068.