Vedtægter for brug af Herfølge Kirke

Pyntning af kirken til bryllupper, velsignelser, bisættelser og begravelser:

Ved disse lejligheder er der mulighed for at få kirken pyntet med stearinlys og blomster.

Pyntning med lys:
Stearinlys i stolerækkerne skal leveres af kirken og bestilles på kirkekontoret. 
Stearinlys i stolerækkerne koster 160 kr (plus moms).
NB! Stearinlysene i kirkens lysekroner og den syvarmede lysestage må kun være tændt ved gudstjenester.

Pyntning med blomster:
Der er altid blomster på alteret. Hvis I ønsker at pynte kirken yderligere, skal I selv bestille og/eller komme med blomsterne. Der skal bestilles til 24 stolerækker. I bedes kontakte kirketjeneren for nærmere aftale omkring opsætning.

Binding og opsætning af stolebuketter: 500 kr. inkl. årstidens blomster + moms = 625 kr.
Binding og opsætning af alterbuketter: 350 kr. inkl. årstidens blomster + moms = 437,50 kr.
Specielle blomster kan leveres til dagspris.
Man er velkommen til at pynte kirken selv efter nærmere aftale.
Alle aftaler om pyntning af kirken sker ved henvendelse til kirkekontoret, hvor I altid er velkomne til at henvende jer, hvis I har spørgsmål.

Brug af kirken:
Medlemmer af folkekirken uden tilknytning til kommunen kan vederlagsfrit bruge kirken til kirkelige handlinger, men der skal betales for brug af personale.

Personer, der ikke er medlem af folkekirken, men tilhører et af Kirkeministeret godkendt trossamfund, kan bruge Herfølge Kirke til kirkelige handlinger mod betaling. Ansøgning om brug skal ske til den kirkebogsførende sognepræst.

Taksten for brug af Herfølge Kirke og kirkegårdens kapel er:
Brug af kirken pr. påbegyndt time: 1000 kr.
Brug af kapel pr. påbegyndt time: 400 kr.
Kirketjener er obligatorisk pr. tjeneste: 600 kr.
Kirkesanger (pr. sanger) pr. tjeneste: 600 kr.
Organist pr. tjeneste: 600 kr.
Ovenstående takster er fritaget for moms.