Så er vi igang! - orientering om menighedsrådsvalget i Herfølge

Sognegården ved Herfølge Kirke var tirsdag den 14. maj rammen omkring et orienteringsmøde forud for det kommende valg af nyt menighedsråd den 17. september.

Det var en veloplagt formand for valgbestyrelsen Sisse Dahlin, der bød velkommen til de ca. 30 fremmødte og ledte forsamlingen igennem aftenen, der bød på et velkomponeret program, hvor der blev givet korte orienteringer, om hvad det nuværende menighedsråd havde arbejdet med, hvilke visioner der kunne opstilles for en ny periode, selve valgprocessen og der blev gjort en foreløbig status over hvor mange af de nuværende menighedsrådsmedlemmer, der havde tænkt sig at fortsætte. Alt sammen bundet sammen med gode sange fra højskolesangbogen.

Ved valgforsamlingen den 17. september 2024 vælges 13 medlemmer til det nye menighedsråd og en stor gruppe stedfortrædere. Holder de nuværende menighedsrådsmedlemmers udmelding mangler Herfølge Kirke to menighedsrådsmedlemmer og en stor gruppe stedfortrædere. Alle medlemmer er dog på valg.

Inden valgforsamlingen til september afholder Herfølge Kirke også et arrangement tirsdag den 18. juni kl. 19, hvor der bliver rig lejlighed til at se faciliteterne indenfor ørene. Der bliver åbnet til den nyrenoverede Præstegård, til Kirken og til Kirkegården hvor der vil blive rundvist og fortalt om menighedsrådets arbejde. Til arrangementet deltager også en kaffevogn med tilhørende kage! Alle interesserede er velkomne til dette arrangement.