Menighedsrådet i Herfølge Kirke

Velkommen til Herfølge Kirkes menighedsråd!

Menighedsrådsmøder 2024:
Menighedsrådsmøderne afholdes én gang om måneden kl. 17.30 - 20.00 i Herfølge Sognegård, Kirkepladsen 3, 4681 Herfølge.
Hvis du ønsker det, kan du få dagsordenen til næste møde tilsendt. 
Både dagsorden og referat kan ses her på hjemmesiden. 

Menighedsrådet i Herfølge Kirke består af 14 folkevalgte medlemmer samt tre præster.

Medlemmer af menighedsrådet 2020-24

Formand og kontaktperson Mark Jensen - telefon 28 79 22 42
Næstformand Sisse Dahlin
Kasserer Ulla Christophersen

Menige medlemmer:
Ulrich Pade
Søren Gammelgaard Karlsson, formand for valgbestyrelsen
Hans Hytteballe Andersen
Kristina Højerslev Sørensen
Inge Lis Hansen
Jytte Margit Thuesen Jensen
Lillian Filtenborg
Ruth Normann Højerslev
Lene Søgaard Jensen
Jette Melgaard
Lars Ulrik Jensen, kbf. sognepræst
Mogens Funder Larsen, sognepræst
Jacqueline Moustgaard Thiesen, sognepræst

Ekstern kirkeværge:
Ole Christophersen - telefon 20 49 82 38

Du kan finde mere information her: