Præster

Præsterne har fridag mandag, hvor kirkekontoret kan kontaktes

Helge Baden Nielsen (Kbf.)  
Kirkepladsen 4
4681 Herfølge
Tlf. 56 27 40 25 / 20 62 89 17
Mail: hbn@km.dk

Heidi Kasper Hansen  
Svaneengen 11
4681 Herfølge
Tlf. 24 65 00 80
mail: HKH@km.dk

Mogens Funder Larsen 
Kirkepladsen 6
4681 Herfølge
Telefon: 23 38 84 79
Mail: mofl@km.dk
 

Ophavsret: