Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Ledig stilling som kordegn pr. 1. januar 2021

 

Fuldtidsstilling som kordegn ved Herfølge Kirke

Herfølge menighedsråd søger en kordegn til ansættelse pr. 1. januar 2021. Stillingen er en nyoprettet fuldtidsstilling som refererer til den ledende kordegn, der er administrativ leder af organist, kirkekulturmedarbejdere, kordegn med regnskabsførelse og kirkesangere.

Herfølge sogn er Køge provstis største sogn med 12.290 indbyggere hvoraf 9.288 er medlemmer af folkekirken. Der er 3 præster i sognet og en ledelsessøjle foruden den administrative/kirkelige med kirkegårdslederen og ca. 10 ansatte.

Kordegnen skal varetage følgende opgaver:

 • Kirkegårdsadministration samt sekretærbistand til kirkegårdslederen
 • Betjening af kirkekontor
 • Sekretariatsbistand til præster, menighedsråd og frivillige. Herunder medvirken til udvikling af det frivillige arbejde i Herfølge Kirke.
 • Bistå med regnskabsførelse for Herfølge sogn og regnskabskontoret, der forestår regnskabsførelse for Sædder og Ølsemagle sogne. Der er ansat en deltidskordegn til opgaven med regnskab.
 • Personregistrering for Herfølge sogn og Ejby sogn i samarbejde med den anden kordegn
 • Sekretær for ledelsen i forbindelse med varetagelse af arbejdsmiljøområdet

Kontoret har pt. til huse på Kirkekontoret, Kirkevej 2, Herfølge med træffetid på kontoret alle hverdage 10 – 12 undtagen onsdag.

Vi forventer, at du

 • Er indstillet på tæt samarbejde med de øvrige ansatte og menighedsrådet
 • Har kendskab til offentlig forvaltning, og er god til sagsbehandling og borgerkontakt
 • Arbejder struktureret med omhu og sans for detaljen
 • Er god til skriftlig formidling
 • Er villig til at tage på kurser, som er relevante for stillingen
 • Er kompetent IT bruger på højt niveau
 • Er regnskabskyndig, eller interesseret i at udvikle færdigheder indenfor området
 • Har et positivt og imødekommende væsen

Det er en fordel at have kendskab til Brandsoft og ChurchDesk.

Ansættelse sker under Herfølge sogns menighedsråd.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en forudsætning for ansættelse, at en ansøger, der ikke er eller har været ansat i stilling som kordegn med tjenestemands- eller overenskomstansættelses vilkår, og som ikke allerede har gennemført kordegneuddannelsen, gennemfører 5 ugers grundlæggende uddannelse inden 2 år efter ansættelsen.

"Ansatte, der skal varetage opgaven med personregistrering eller som led i deres ansættelse skal have adgang til ministerialbogen, skal forud for at funktionen kan varetages have bestået uddannelse i personregistrering".

Herudover skal de krævede regnskabsmoduler ligeledes gennemføres inden 2 år efter ansættelsen. Se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på www.folkekirkenspersonale.dk.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 274.733,00 kr. – 339.802,00 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 289.193,00 kr. (nutidskroner). Der er ikke rådighedsforpligtelse til stillingen. Løn forhandles efter kvalifikationer og opgaver i øvrigt.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til administrativ leder Anne Lise Jørgensen på telefonnummer: 22 13 66 33, mail anlj@km.dk. Du kan læse mere om kirken på www.herfølgekirke.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Herfølge menighedsråd på mail til 7540fortrolig@sogn.dk og skal være menighedsrådet i hænde senest 4. november 2020 kl. 12. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted onsdag den 11. november efter kl. 12. Ansættelse sker med 3 måneders prøvetid.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest.

Ophavsret: