Orienteringsmødet 11.8.20 om valg til menighedsrådet 2020.

En kirke i udvikling

Der var coronaafstand mellem de godt 20 deltager i Herfølge Kirkes orienteringsmøde tirsdag aften om det kommende menighedsrådsvalg, som afholdes den 15. september. Formanden for menighedsrådet – Ole Christophersen – gav i sin beretning et overblik over de sidste 4 års aktiviteter i – og omkring – Herfølge Kirke.

Som formand for det største sogn i Køge kommune, kunne Ole Christophersen se tilbage på en aktiv periode med flere store bygge- og organisationsprojekter:
  • - Den gamle lade til forpagterboligen i sognegården er omdannet til et hus til børne- og ungeaktiviteter og blev indviet sommeren 2019.
  • - Kirken er kalket indvendigt.
  • - Forpladsen foran kirke er gjort niveaufri, så indgangen er blevet mere tilgængelig.
  • - Der er aftalt fælles regnskabsføring i samarbejde med Sæder og Ølsemagle sogn
  • - Der er aftalt pasning af Sædder kirkegård med Herfølge kirkes gartnerafdeling.
  • - Varetagelse af kordegnefunktionen for Ejby sogn.
  • - Der er implementeret en ny ledelses- og organisationsstruktur.
  • - Aktuelt er der nye hynder på vej til kirkens bænke, som lægges på når coronaen tillader det.
Desuden har Herfølge Kirke haft et højt aktivitetsniveau med egne arrangementer og arrangementer i samarbejde med skole, borgerforeningen i Herfølge, spejderne og fodboldklubben. Her har ikke mindst det fælles Sankt Hans arrangement på kirkens grund, været det helt store årlige samlingspunkt, som coronaepidemien desværre aflyste i år.
 
Med et smil kommenterede Ole Christophersen også den aktuel debat på Facebook omkring ”hærværk” på den smukke kirkegård, der omkranser Herfølge Kirke. Ødelagte blomster på gravene og tyveri af samme, var genstand for en debat, som endte med, at formanden blev ringet op af TV2 Lorry for en kommentar. Efter sagen var undersøgt, kunne det dog konstateres, at skylden ikke var hærværk, men fugle og råvildt, der i deres søgen efter føde havde splitter blomsterbuketter fra hinanden, således skylden i dette tilfælde måtte tilskrives naturens luner og ikke hærværksmænd, konstaterede formanden med et smil.
 
Aktuelt arbejder menighedsrådet med stillingsopslag og ansættelse af en ny præst, da Helge Baden, der har været præst i Herfølge Kirke gennem 20 år, stopper ved årsskiftet. Samtidig skal der i samarbejde med provstiet findes en løsning på en ny præstebolig, noget som menighedsrådet allerede er i gang med.
Der er tre præster tilknyttet Herfølge Kirke og i forbindelse med Heidi Kasper Hansens studieorlov, byder kirken Kristine Marstrand- Jørgensen velkommen som konstitueret som sognepræst. Kristine indsættes ved en aftensgudstjeneste i morgen – onsdag den 12.8. kl. 19.00.
Ole Christophersen meddelte, at det blev hans sidste beretning, da han ikke genopstiller til det kommende menighedsrådsvalg.
 
Valget
Medlem af valgbestyrelsen – Søren Karlson – gennemgik proces og regler for det kommende menighedsrådsvalg, så alle blev klædt på til valgmødet i Sognegården den 15.9. kl. 19, hvor indgangen åbnes kl. 18.
 
På mødet var der en interesse afdækning blandt forsamlingen omkring mulige kandidater til det kommende valgmøde. Mange var interessere, og det er muligt den 15.9. at møde frem og melde sit kandidatur. Unge, håndværkere, IT kyndige og folk med engagement og interesse opfordres til at møde frem til opstillingsvalget.
 
Orienteringsmøde og det årlige menighedsrådsmøde. Herfølge Kirke den 11.8.2020 kl. 19. Sted. Sognegården, Kirkevej 3, 4681 Herfølge
Dagsordenen:
1. Velkomst ved menighedsrådets formand Ole Christophersen
2. Valg af dirigent.
3. Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og orientering om det kommende menighedsråds opgaver.
4. Visioner, ønsker og ideer til det kommende menighedsråd. Oplæg ved menighedsrådet og debat.
5. Redegørelse for det seneste års regnskab samt det kommende års budget.
6. Orientering om datoer og regler for opstilling og valgforsamling, og orientering om muligheden for at udløse afstemningsvalg.
7. Oplysning om antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.
8. Foreløbigt overblik over, hvem der eventuelt er interesserede i at opstille som kandidater og stedfortrædere på valgforsamlingen i september.
Ophavsret: