Valgpanel 2020

 Inge Lis Hanssen, SOSU hjælper Tingstedet Herfølge T: 2019 3804

Jeg er formand for Kirke- og kirkegårdsudvalget og følger her udviklingen af vores dejlige kirkegård med kalkgravens urnegravsteder og den nye skovkirkegård. Sidst er det store græsområde mod vest – Vældet - også under udvikling til nye gravpladser.

I mit daglige arbejde på Tingstedet oplever jeg glæden for de ældre når gudstjenesten bliver afholdt på Tingstedet. Ligeledes benytter vi nogle gange også kirkens eftermiddagstilbud og arrangementer. Som vi sammen med beboerne har mulighed for at deltage i.

 

Ulrich Pade, Oversergent Forsvaret T: 2037 6705

Jeg har ikke været med i menighedsrådet fra starten, men er som stedfortræder kommet ind, i forbindelse med et andet medlems udtræden. Jeg følger mig godt modtaget, og synes at arbejdet i menighedsrådet er spændende og giver mulighed for at påvirke beslutninger og møde en ny personkreds fra vores lokalområde.

Som nyt medlem i menighedsrådet, der er trådt ind i perioden løb, bliver man overrasket over Herfølge Kirkes mangfoldige liv, der også omfatter en arbejdsplads med over 20 ansatte. De tre præster er kendte ansigter i lokalområdet, men bag dem er der en stor stab, som bestemt er med til at hverdagen og fremtiden udvikles omkring Herfølge Kirke.

 

Ulla Christophersen, Compensation & Benefits Manager, Carlsberg Danmark A/S, M:2290 1399

Jeg kom ind i menighedsrådet ved sidste valg og vil gerne være med til at gøre en forskel i både fastholdelse men også udvikling af en ”gammel institution”. Det har været utrolig spændende men også lidt svært at lære organisationen at kende.

Jeg tror, at det er med baggrund i mit arbejde, at jeg efter sidste menighedsrådsvalg blev valgt som kasserer. Kirkens mange aktiviteter handler selvfølgelig også om økonomi. I perioden har det fyldt, at vi har fået den tidligere forvalterlade i sognegården bygget om til et dejligt rum for kirkens virksomhed.

 

Mette Løvbjerg, Skoleleder, Faxe Kommune, M: 23642987

Jeg kom ved sidste menighedsrådsvalg ind i menighedsrådet igen, efter at have været ude i en periode. Det er dejligt at være med i arbejdet omkring vores fælles kirke igen. Jeg er formand for Aktivitetsudvalget, der efter en del omorganiseringer i periodens løb forsøger at omfatte sogneeftermiddagene, aftenarrangementerne, børne- og ungearbejdet, koncerter i kirken og Kirkebladet, der nu udgives månedligt som ”Kirkesiden” i Ugeavisen Køge. Vi er mange om opgaverne, som jeg synes, vi langt hen af vejen lykkes godt med.

Det er vigtigt for mig, at kirken er rummeligt og med sine aktiviteter åbner bredt for lokalbefolkningen med tilbud om fællesskab og samvær.

 

Sisse Dahlin, Jordemoder, Slagelse Sygehus, M: 25140408

Jeg kom ind i menighedsrådet ved sidste valg og har stået bag 3 åbne etiske debatmøde i Sognegården hvor etiske dilemmaer har været sat på dagsordenen. ved tre sogneaftener har der været lagt op til diskussion over svære etiske dilemmaer. Fra fosterdiagnostik til aktiv dødshjælp har været emner, der er berørt og alle gange har der været kompetente og interessante oplægsholdere. Det har været dejligt nemt at komme igennem, og prøve noget nyt i menighedsrådet, men det har selvfølgelig også krævet, at jeg selv har ydet en indsats.

Ophavsret: